Yayın Kurulu

Editör
Emin Sami ARISOY
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli Türkiye
emin.sami.arisoy@gmail.com

Editör Yardımcıları
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Ankara, Türkiye
mceyhan@hacettepe.edu.tr

Ergin ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
erginciftci@gmail.com

Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Ankara
ateskara@hacettepe.edu.tr

Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
ayper.somer@gmail.com

Biyoistatistik Danışmanları
İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Bursa, Türkiye
ercan@uludag.edu.tr

Güven ÖZKAYA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Bursa, Türkiye
guvenozkaya@gmail.com

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu*
Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bursa Türkiye

Necla AKÇAKAYA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Cezmi AKDİŞ
İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü (SIAF), Zürih Davos Üniversitesi, İsviçre

Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Adana, Türkiye

Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Adana, Türkiye

Yıldız CAMCIOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji-Alerji Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Ali Bülent CENGİZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Ankara, Türkiye

Şükrü CİN
Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Suat ÇAĞLAYAN
Emekli Öğretim Üyesi, 101 sk, 22/11 Göztepe, İzmir, Türkiye

Solmaz ÇELEBİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Bursa, Türkiye

Haluk ÇOKUĞRAŞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye Ülker DOĞRU

Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Önder ERGÖNÜL
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı Bölümü İstanbul, Türkiye

İbrahim ILDIRIM
Emekli Öğetim Üyesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Bursa, Türkiye

Erdal İNCE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Ankara, Türkiye
Najwa KHURI-BULOS
Ürdün Üniversite Hastanesi, Infeksiyon Kontrol Ünitesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı, Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı, Amman, Ürdün

Emine KOCABAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Adana, Türkiye

N. Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Necdet KUYUCU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Mersin, Türkiye

Orin LEVINE
Dahiliye Anabilim Dalı, Uluslararası Aşı Erişim Merkezi, John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA

Gökhan OCAKOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Bursa, Türkiye

Saime Ülker ÖNEŞ
Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Cihangir ÖZKINAY
Emekli Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

F. Ferda ÖZKINAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir, Türkiye

Metehan ÖZEN
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özer PALA
Emekli Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Edirne, Türkiye

Ayşe PALANDUZ
İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

A. Gülten SEÇMEER
Emekli Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Ankara, Türkiye

Müjgan SIDAL
Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi İstanbul, Türkiye

Deniz SIĞIRLI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Bursa, Türkiye

Gülnar ŞENSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Samsun, Türkiye

N. Gönül TANIR
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Mehmet TURGUT
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Adıyaman, Türkiye

Fadıl VARDAR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı İzmir, Türkiye

Işık YALÇIN
Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Klinik İmmunoloji Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

*Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

İletişim
Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, 16059, Bursa
Tel: 0224 442 88 75
Tel ve Faks: 0224 442 87 29 - 0224 442 87 49 (sekreterlik)
E-posta: mkemal@uludag.edu.tr, vildancesu@gmail.com

Dr. Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Umuttepe, 41380, Kocaeli
E-ileti: emin.sami.arisoy@gmail.com