Yayın Kurulu

Baş Editörler
Emin Sami Arısoy, Ateş Kara

Editörler
Ergin Çiftçi, Ayper Somer

Yayın Kurulu
Nurşen Belet
Yıldız Camcıoğlu
Ali Bülent Cengiz
Solmaz Çelebi
Ümit Çelik
Haluk Çokuğraş
Ener Çağrı Dinleyici
Zafer Ecevit
Mustafa Hacımustafaoğlu
Erdal İnce
Emine Kocabaş
N. Zafer Kurugöl
Necdet Kuyucu
Metehan Özen
Hasan Tezer
Mehmet Turgut

* Soyadı sırasına göre yazılmıştır.