Yayın Kurulu

Editörler
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY, Prof. Dr. Ateş Kara

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Ayper SOMER

Uluslararası Bİlİmsel Danışma Kurulu
Halis AKALIN
Necla AKÇAKAYA
Cezmi AKDİŞ
Necmi AKSARAY
Emre ALHAN
Yıldız CAMCIOĞLU
Ali Bülent CENGİZ
Şükrü CİN
Suat ÇAĞLAYAN
Solmaz ÇELEBİ
Haluk ÇOKUĞRAŞ
Ülker DOĞRU
Önder ERGÖNÜL
İbrahim ILDIRIM
Erdal İNCE
Najwa KHURI-BULOS
Emine KOCABAŞ
N. Zafer KURUGÖL
Necdet KUYUCU
Orin LEVINE
Gökhan OCAKOĞLU
Saime Ülker ÖNEŞ
Cihangir ÖZKINAY
F. Ferda ÖZKINAY
Metehan ÖZEN
Özer PALA
Ayşe PALANDUZ
Nuran SALMAN
A. Gülten SEÇMEER
Müjgan SIDAL
Deniz SIĞIRLI
Gülnar ŞENSOY
N. Gönül TANIR
Mehmet TURGUT
Fadıl VARDAR
Işık YALÇIN

* İsimler soyada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.