Cilt 12 - Sayı 4 (Aralık 2018)


1  Kliniğimizde Takipli Çocukluk Çağı Tüberkülozlarında Klinik Özellikler

DOI: 10.5578/ced.67612

Mehmet Fatih Dilen, Tamer Çelik, Orkun Tolunay, Ümit Çelik

129-134


2  Çocuklarda Birinci Basamak Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Güvenliği ve Etkinliği: Türkiye’de Tek Merkez Deneyimi

DOI: 10.5578/ced.201841

Özge Kaba, Selda Hançerli Törün, Manolya Kara, Muammer Osman Köksal, Ali Ağaçfidan , Ayper Somer

135-139


3  İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olan Çocuklarda Sitomegalovirüs ve Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonlarının Sıklığı ve Önemi: Tek Merkez Deneyimi

DOI: 10.5578/ced.67672

Maşallah Baran, Betül Aksoy, Kader Vardı, Yeliz Çağan Appak, Eda Karadağ Öncel, Dilek Yılmaz Çiftdoğan

140-146


4  Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.67790

Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Dicle Aydemir, Elif Acar Arslan, Esra Özkaya, Tülay Kamaşak, Sevim Şahin, Ali Rıza Güvercin, Uğur Yazar, Erhan Arslan, Ertuğrul Çakır, Ali Cansu

147-152

5  Tekrarlayan Plevral Sıvının Bir Nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi

DOI: 10.5578/ced.57583

Nurten Özkan Zarif, Ahmet Rifat Örmeci

153-155


6  Çocuklarda Nadir Akut Böbrek Yetmezliği ve Trombositopeni Nedeni: Hantavirüs Enfeksiyonu Olgusu

DOI: 10.5578/ced.201845

Nurcan Ünal, Muhammet Mesut Nezir Engin, Ramazan Cahit Temizkan, Önder Kılıçaslan, Yunus Şengün, Kenan Kocabay

156-159


7  Clostridium difficile İlişkili Nadir Bir Reaktif Artrit Olgusu

DOI: 10.5578/ced.201846

Meltem Polat, Anıl Tapısız, Betül Emine Derinkuyu, Hasan Tezer

160-162

8  Sağlıklı Bir Kızda Staphylococcus intermedius’a İkincil Beyin Apsesi

DOI: 10.5578/ced.201847

Deniz Aygün, Emre Ceyhun, Ali Kafadar, Gökhan Aygün, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu

163-164


9  Herpetik Gingivostomatit

DOI: 10.5578/ced.201849

Ergin Çiftçi, Esra Çakmak Taşkın, Hatice Kübra Konca, Halil Özdemir, Erdal İnce

165

10  Candida glabrata Nedenli Kan Dolaşımı Enfeksiyonu olan Hastalarda Flukonazol Dozu ile Sağkalım İlişkisi

DOI: 10.5578/ced.201850

Tuğçe Tural Kara

166-168


11  Kritik Hastalarda Βeta-laktam Antibiyotiklerin Serbest Düzeyinin Terapötik Monitörizasyonu

DOI: 10.5578/ced.201851

Manolya Kara

169-171

12  Enfeksiyon Hastalıkları Pratiğinde Salgın Tanımlanması

DOI: 10.5578/ced.201852

Mustafa Hacımustafaoğlu

172-173

13  İmmün Kompetan İnfantta Pseudomonas Sepsisinin Nadir Bir Belirtisi: Subkütan Nodüller

DOI: 10.5578/ced.201853

Mutlu Uysal Yazıcı, Ebru Azapağası, Fatma Nur Öz

174-175