Cilt 13 - Sayı 4 (Aralık 2019)


1  Türkiye’ de Pediatrik Nötropenik Hasta İzlemi

DOI: 10.5578/ced.201954

Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Ayşe Büyükcam, Ateş Kara, Adem Karbuz, Ahmet Soysal, Anıl Aktaş Tapısız, Aslınur Özkaya Parlakay, Ayper Somer, Ayşe Bahar Budan Çalışkan, Bilge Aldemir Kocabaş, Dicle Şener Okur, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Emin Sami Arısoy, Emine Kocabaş, Ergin Çiftçi, Erol Erduran, Fadıl Vardar, Gönül Tanır, S. Gülnar Şensoy, Gülsüm İclal Bayhan, İlker Devrim, Melda Çelik, Metehan Özen, Muhammet Kosker, Müferret Ergüven, Nazan Dalgıç, Nevin Hatipoğlu, Fatma Nur Öz, Nurşen Belet, Özge Metin Akcan, Özgür Ceylan, Rengin Şiraneci, Şefika Elmas Bozdemir, Serdar Özkasap, Solmaz Çelebi, Ümit Çelik, Yıldız Camcıoğlu, Aybüke Akaslan Kara, Begül Küpeli, Belgin Gülhan, Eda Albayrak, Emine Hafize Erdeniz, Emine Olcay Yasa, Emine Türkkan, Hasan Tezer, Murat Sütçü, Nuri Bayram, Sami Hatipoğlu, Selim Öncel, Taylan Çelik, Yasemin Altuner Torun, Yavuz Köksal, Ümmühan Çay13, Ahu Kara20, Mustafa Asım Yörük, Tuğba Bedir Demirdağ

177-182


2  Libya’da Okula Başlayan Çocuklarda Boğmaca Seroprevalansı, Kesitsel Bir Çalışma

DOI: 10.5578/ced.201955

Suleiman Abusrewil, Mohamed Abugalia, Ali Almgadmi, Abdulla Bashein, Abtisam Ahdid, Zakaria Shanta, Othman Shawesh, Hajer Elkout, Mysone Abusrewil

183-187


3  Çocuklarda Ultrasonografide Saptanan Mesanede Debris Bulgusunun İdrar Yolu Enfeksiyonu Birlikteliği

DOI: 10.5578/ced.201956

Hilal Er Ulubaba, Güleç Mert Doğan, Semih Sağlık

188-191


4  Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Saptanan Viral Etkenlerin Epidemiyolojisi ve Mevsim Dağılımının Belirlenmesi

DOI: 10.5578/ced.68564

Semih Tokak, Yasemin Derya Gülseren, Mehmet Özdemir

192-198


5  Yenidoğan Sepsis Epidemiyolojisi: Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

DOI: 10.5578/ced.201957

Esin Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, Özden Türel

199-205

6  Deng Enfeksiyonunda Eş Zamanlı Staphylococcus aureus Septisemi ve Septik Artrit

DOI: 10.5578/ced.201958

K. Jagadish Kumar, Meghana M, Harshitha Jagwani, Harish Reddy

206-209


7  Tam Aşılı Bir Çocukta Streptococcus pneumoniae Serotip 19A‘nın Neden Olduğu Bir Plevral Ampiyem Olgusu

DOI: 10.5578/ced.67731

Müge Sezer, Sevgi Yaşar Durmuş, Türkan Aydın Teke, Ayşe Kaman, Fatma Nur Öz, Gönül Tanır

210-213


8  Akut Lenfositik Lösemili Bir Çocuk Olguda Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu

DOI: 10.5578/ced.201959

Sare Gökdere, Zeliha Güzelküçük, Melek Işık, Eylem Şerife Kaymaz, Belgin Gülhan, Neşe Yaralı

214-216

9  Yenidoğanlarda ve Bebeklerde Rotavirüs Aşılaması ile İntusepsiyon Riski Arasındaki İlişki: Sistematik Derleme ve Meta-analiz

DOI: 10.5578/ced.201960

Gülşen Akkoç

217-225

10  Streptococcus anginosus’a Bağlı Diş Apsesi

DOI: 10.5578/ced.201961

Ergin Çiftçi, Ayşe Mualla Uslu, Adem Karbuz

226

11  Anestezi/Cerrahi Operasyon ve Aşılama

DOI: 10.5578/ced.201962

Edanur Yeşil, Mustafa Hacımustafaoğlu

227-229