Cilt 11 - Sayı 2 (Haziran 2017)


3  Roseola İnfantum Olgularının Demografik ve Laboratuvar Değerleri Açısından Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.57460

Zafer Bıçakçı, Muhammet Hafit Arvas, Canozan Biçer, Ahsen Akay, Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay

63-70


4  Öncesinde Sağlıklı Olan Herpes Zosterli Çocuklarda Primer Varisella Zoster Virüs Enfeksiyonunun Zamanı: Önemli mi?

DOI: 10.5578/ced.201723

Dilek Yılmaz Çiftdoğan

71-75


5  Çocuk Hastalarda Kateter İlişkili Enfeksiyon Sıklığı; Bir Yıllık Deneyim

DOI: 10.5578/ced.201724

Fatih Aygün, Deniz Aygün, Haluk Çokuğraş, Halit Çam, Yıldız Camcıoğlu

76-81

6  TNF-alfa İnhibitörleri ve Tüberküloz Riski

DOI: 10.5578/ced.57496

Manolya Acar, Murat Sütçü, Nuran Salman, Ayper Somer

82-86


7  Klinik Araştırmaların Katılımcısı Olarak Çocuklar

DOI: 10.5578/ced.57494

Nüket Büken

87-93

8  Rinovirüsün Neden Olduğu Akut Respiratuvar Distres Sendromu

DOI: 10.5578/ced.57489

Gökhan Ceylan, Rana İşgüder, Ahu Kara, Gamze Gülfidan, Hasan Ağın, İlker Devrim

94-97


9  Tinea Kapitisin Nadir Bir Komplikasyonu: Ürtikeryal İd Reaksiyonu

DOI: 10.5578/ced.57491

Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Mustafa Görgün, Mahmut Sami Metin, Fatma Doğan

98-101


10  Pediatrik Bir Hastada Diyabetik Ketoasidoz ve Akut Fulminan Hepatit ile Komplike Olan Parvovirüs Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.201725

Beray Selver Eklioğlu, Mehmet Emre Atabek, Nesibe Akyürek, Meltem Gümüş

102-104

11  Tek Başına Beta-Laktam Antibiyotik Tedavisi ile Makrolid Beta-Laktam Antibiyotik Kombinasyon Tedavisinin Pnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocuklarda Etkinliği

DOI: 10.5578/ced.201726

Dilara Kıyak, Ateş Kara

105-106


12  Uyuz Hastalığına Yaklaşım (Güncel Kılavuz Değerlendirmesi)

DOI: 10.5578/ced.201727

Benhur Şirvan Çetin

107-109

13  Şiddetli Öksürük ve İki Taraflı Subkonjunktival Kanama

DOI: 10.5578/ced.201728

Ergin Çiftçi

110