Cilt 13 - Sayı 2 (Haziran 2019)


1  Çocuklarda Akut Paronişi Klinik, Takip ve Tedavisi: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi

DOI: 10.5578/ced.67918

Kübra Cebeci, Kübra Aykaç, Yasemin Özsürekci, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Ali Bülent Cengiz, Ateş Kara, Mehmet Ceyhan

73-77


2  Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozu Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

DOI: 10.5578/ced.201920

Emel Aytaç Kaplan, Deniz Akan, Nazan Dalgıç, Emel Ekşi Alp, Özge Yapıcı Uğurlar, Esra Öğütçü Karabay, Şükrü Mehmet Ertürk

78-84


3  Çocuklarda Mycoplasma pneumoniae Enfeksiyonunun Nörolojik Komplikasyonları

DOI: 10.5578/ced.68146

Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Elif Acar Arslan

85-91


4  Akciğer Dışı Tüberkülozu Olan Çocuklarda Klinik Bulgular ve Tanı

DOI: 10.5578/ced.67983

Deniz Aygün, Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu

92-97

5  Nadir Bir Akut Hepatit Nedeni: Çiğ Yumurta Kaynaklı Salmonella Sepsisi

DOI: 10.5578/ced.67601

Ezgi Bayrakdaroğlu, Şeyma Karatekin, İlknur Kurt, Rengin Şiraneci, Tarık Yıldırım, Kazım Okan Dolu

98-100


6  Çocuk Hastada Rinovirüs-İnsan Herpes Virüsü-7 (HHV-7) Ko-enfeksiyonu İlişkili Akut Fulminan Miyokardit

DOI: 10.5578/ced.67645

Osman Yeşilbaş, Emrah Şişli, Ela Cem, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Özlem Kahraman Çayan, Can Polat, Gülşen Akkoç, Dursun Murat Alada

101-104


7  Epididimoorşitle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu, Bir Tesadüften Fazlası mı?

DOI: 10.5578/ced.201925

Gökçe Celep, Kenan Varol, Yalçıner Erdoğan, Ramazan Uyar, Bilge Akman Kahraman, Ayla Güven

105-108

8  ABD’de İlaç Yan Etkisi Sebebiyle Çocuk Acil Servisine Başvuran Olgular, 2011-2015

DOI: 10.5578/ced.201929

Emine Hafız Erdeniz

109-115


9  Çocuk ve Ergenlerde Şekerli İçecek Tüketimini Azaltmak İçin Kamu Politikaları (Amerikan Pediatri Akademisi)

DOI: 10.5578/ced.201930

Özge Metin Akcan

116-117


10  Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı ve Otizm

DOI: 10.5578/ced.201931

Zühal Ümit

118-119

11  Suçiçeği Seyrinde Gelişen İnvaziv Streptococcus pyogenes Enfeksiyonu

DOI: 10.5578/ced.201932

120

12  Standardize Enfeksiyon Oranı (SIR)

DOI: 10.5578/ced.201928

Mustafa Hacımustafaoğlu

121-123

13  Radyolojik Tanınız Nedir?

DOI: 10.5578/ced.201933

Özlem Özkale Yavuz, Kader Karlı Oğuz

124-126