Cilt 10 - Sayı 4 (Aralık 2016)


1  Başyazı

Mustafa Hacımustafaoğlu, Emin Sami Arısoy

2  Ulusal Şemada Tek Doz Uygulanan Suçiceği Aşılaması Döneminde Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Suçiçeği Vakalarının Değerlendirilmesi

10.5152/ced.2016.2381

Murat Sütçü, Manolya Acar, Sinem Oral Cebeci, Hacer Aktürk, Selda Hançerli Törün, Metin Uysalol, Nuran Salman, Ayper Somer

J Pediatr Inf 2016; 10: 114-8


3  Çocuklarda Respiratuvar Viral Test Sonuçları

10.5152/ced.2016.2517

Raziye Dut, Sesin Kocagöz

J Pediatr Inf 2016; 10: 119-27


4  <2 Yaş RSV+ASYE Yatan Hastalarda Direkt Tıbbi Maliyet Değerlendirmesi

10.5152/ced.2016.2532

Şefika Elmas Bozdemir, Solmaz Çelebi, Deniz Çakır, İsmail Özcan, Deniz Sığırlı, Enes Salı, Arife Özer, Mustafa Hacımustafaoğlu

J Pediatr Inf 2016; 10: 128-36


5  Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonları: 36 Vakanın Geriye Dönük Analizi

10.5152/ced.2016.2538

Meltem Polat, Betül Derinkuyu, Soner Sertan Kara, Burcu Cura Yayla, Tuğba Bedir Demirdağ, Anıl Tapısız, Hasan Tezer, Öznur Konuş Boyunağa

J Pediatr Inf 2016; 10: 137-42

6  Yenidoğanda Fungal Enfeksiyonlar

10.5152/ced.2016.2293

Selvi Gülaşı, Ümit Çelik

J Pediatr Inf 2016; 10: 143-50

7  Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) Gelişen Bir Hastada Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES)

10.5152/ced.2015.1823

Mustafa Şenol Akın, Yasemin Özsürekçi, Elif Arslanoğlu, Gözdem Kaykı, Elif Bulut, Kader Karlı Oğuz, Barış Kuşkonmaz, Ateş Kara

J Pediatr Inf 2016; 10: 151-5


8  Papüler Purpurik Eldiven Çorap Sendromu

10.5152/ced.2015.1838

Nükhet Aladağ Çiftdemir, Tuba Eren, Rıdvan Duran, Betül Acunaş

J Pediatr Inf 2016; 10: 156-8


9  Çocukluk Çağında Suçiçeği Enfeksiyonu İlişkili Eritema Nodosum

10.5152/ced.2015.1836

Fatma Burçin Kurtipek, Serap Özmen, İlknur Bostancı

J Pediatr Inf 2016; 10: 159-61

10  Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonlu Yenidoğan Bir Bebekte Serolojik Tanı İpuçları

10.5152/ced.2016.33

Mustafa Hacımustafaoğlu

J Pediatr Inf 2016; 10: 162-3

11  Konjenital Toksoplazmaya Bağlı Hidrosefali ve İntrakraniyal Kalsifikasyon

10.5152/ced.2016.34

Mustafa Hacımustafaoğlu, Solmaz Çelebi, Gökhan Orcan, Zeynep Yazıcı

J Pediatr Inf 2016; 10: 164-5

12  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi

10.5152/ced.2016.28

Dr. Asuman Akar, Dr. Necdet Kuyucu

J Pediatr Inf 2016; 10: 166-70


13  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi

10.5152/ced.2016.31

Dr. Şefika Elmas Bozdemirt

J Pediatr Inf 2016; 10: 166-70


14  Lisede Okuyan Öğrencilerin İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

10.5152/ced.2016.27

Dr. M. Fatih Önsüz

J Pediatr Inf 2016; 10: 166-70


15  Lisede Okuyan Öğrencilerin İnsan Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

10.5152/ced.2016.29

Dr. Orkun Çetin, Dr. Fatma Ferda Verit, Dr. Seda Keskin

J Pediatr Inf 2016; 10: 166-70


16  Lisede Okuyan Öğrencilerin İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

10.5152/ced.2016.30

Dr. Selda Bülbül

J Pediatr Inf 2016; 10: 166-70