Cilt 14 - Sayı 1 (Mart 2020)


1  Kene Isırığı ile İlişkili Yeni Bir Hastalık: Alpha-Gal Allerjisi

DOI: 10.5578/ced.202009

Esra Yücel, Zeynep Tamay

1-4

2  Çocuk Gastroenteroloji Kliniğimizde Endoskopi Yapılan Hastalarda Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmünyetmezlik Virüsü Seroprevalansı

DOI: 10.5578/ced.68890

Uğur Deveci, Ufuk Acar

5-8


3  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hekimlerinin İş Doyumu

DOI: 10.5578/ced.68952

Ayşe Büyükcam, Ateş Kara

9-14


4  Hayvan Teması ve Kuduz Profilaksi Deneyimleri: 625 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.69025

Tuğçe Tural Kara

15-20


5  Yenidoğan Döneminde Konjenital ve Perinatal Sitomegalovirüs Enfeksiyonu: Olgu Serisi

DOI: 10.5578/ced.202010

Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betül Acunaş

21-26


6  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatan Hastalarda Viral Patojen Sıklığı ve Hastaların Klinik Özellikleri

DOI: 10.5578/ced.202011

Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Aslı Cabiri, Elif Deliceo, Agop Çıtak

27-32

7  Bir Çocuk Olguda Su Çiçeği Artriti

DOI: 10.5578/ced.202012

Türkan Aydın Teke, Ayşe Kaman, Fatma Nur Öz, Sevgi Yaşar Durmuş, Gönül Tanır

33-34


8  Salmonella ser. Typhimurium Bakteremisi ile İlişkili Hemofagositik Lenfohistiyositoz: Bir Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.202013

Sevgi Yaşar Durmuş, Gönül Tanır, Fatma Nur Öz, Türkan Aydın Teke, Ayşe Kaman

35-37


9  Septik Şok Gelişen Atipik Kawasaki Olgusu

DOI: 10.5578/ced.68718

Zahide Yalaki, Fatih Atik, Arife Uslu Gökçeoğlu

38-41


10  Orak Hücreli Anemili Bir Çocukta Nadir Bir Komplikasyon: Klaviküler Osteomiyelit

DOI: 10.5578/ced.68943

Tuğçe Tural Kara, Sultan Aydın Köker, Gökçen Öz Tuncer, Yılmaz Akbaş, Yasemin Çoban, Alper Köker, Hakan Yeral

42-45

11  Koronavirüsler ve Yeni Koronavirüs SARS-CoV-2

DOI: 10.5578/ced.202017

Sibel Laçinel Gürlevik

46-48


12  Çocukluk Çağında Bildirilen COVID-19’un Yakınma ve Fizik Muayene Bulguları

DOI: 10.5578/ced.202018

P. Derin Oygar

49-50

13  COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlar

DOI: 10.5578/ced.202019

51-53

14  Kızıl

DOI: 10.5578/ced.202014

Ergin Çiftçi, Adem Karbuz

54

15  Enfeksiyon Hastalıklarında R0 Oranı ve Klinik Anlamı Nedir?

DOI: 10.5578/ced.202015

Cansu Turan, Mustafa Hacımustafaoğlu

55-56

16  Radyolojik Tanınız Nedir?

DOI: 10.5578/ced.202016

Özlem Özkale Yavuz, Hatice Nursun Özcan

57-59