Cilt 11 - Sayı 4 (Aralık 2017)


1  Akut Gastroenteritle Acile Başvuran Pediatrik Popülasyonda Rotavirüs ve Adenovirüs Enfeksiyonlarının Retrospektif Analizi

DOI: 10.5578/ced.201739

Muhammet Çömçe, Didem Kafadar, Meltem Erol, Özgül Yiğit

153-160


2  Mevsimsel İnfluenza Döneminde Laboratuvarda Viral Analiz Süresinin Önemi

DOI: 10.5578/ced.64053

Sevgen Tanır Başaranoğlu, Kübra Aykaç, Onur Gözmen, Murat Tanyıldız, Özlem Tekşam, Ateş Kara

161-165


3  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İntravenöz İmmünoglobülin Kullanımının Klinik Endikasyonları

DOI: 10.5578/ced.66692

Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Gönül Tanır

166-170


4  İzmir‘de Bir Üçüncü Basamak Hastanede İzole Edilen Salmonella Türlerinin Sıkça Kullanılan Antimikrobiyal İlaçlara Olan Duyarlılıkları

DOI: 10.5578/ced.201742

Mine Düzgöl, Ahu Kara, İlknur Çağlar, Nuri Bayram, Yüce Ayhan, Gamze Gülfidan, Hurşit Apa, İlker Devrim

171-175

5  Çocuk Tüberkülozu: Dönüm Noktasında

DOI: 10.5578/ced.201748

Jeffrey R. Starke

176-178

6  Su Çiçeği Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Ciddi ve Nadir Bir Komplikasyon; Streptokokal Toksik Şok Sendromu Benzeri Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.61938

Mustafa Törehan Aslan, Ayşin Nalbantoğlu, Nedim Samancı, Hilal Balcı, Ayça Kayıkçı

179-182


7  Oyuncak Silah Mermisiyle Oluşan Künt Travmaya Sekonder Yumuşak Doku Apsesi; Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.64025

Merve İşeri Nepesov, Meltem Ayata Dinleyici, Ömer Kılıç

183-185


8  Persistan Stridor ile Seyreden Retrofaringeal Apse Olgusu

DOI: 10.5578/ced.201746

Soner Sertan Kara, Meltem Polat, Burcu Ceylan Cura Yayla, Tuğba Bedir Demirdağ, Çağrı Damar, Anıl Tapısız, Hasan Tezer

186-189

9  Aşılama Sözlüğü

DOI: 10.5578/ced.201749

Tuğçe Tural Kara

190-192

10  Herpetik Blefarit

DOI: 10.5578/ced.201750

Ergin Çiftçi, Halil Özdemir, Erdal İnce

193-193

11  Akciğere Düz ve Yandan Bakış

DOI: 10.5578/ced.201751

Nevin Hatipoğlu, Figen Palabıyık

194-195

12  Akut Faz Belirteci Olarak Prokalsitonin

DOI: 10.5578/ced.201752

Mustafa Hacımustafaoğlu

196-197