Cilt 11 - Sayı 1 (Mart 2017)


1  Başyazı/Editorial

Baş Editörler: Emin Sami Arısoy/Ateş Kara

2  Hastanemize Başvuran 0-18 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B, Hepatit C ve Hepatit D Seroprevalansı

DOI: 10.5578/ced.57385

Fatih Duran, Ali Kaya, Aslıhan Zararsız, İrfan Oğuz Şahin, Betül Aslaner Aldemir, Pelin Kekeç Bostancı, Ceylan Cura

1-6


3  Kene Tutunması ile Başvuran Çocuk Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.57335

Ayça Kömürlüoğlu, Kamile Arıkan, Eda Karadağ Öncel, Ateş Kara, Mehmet Ceyhan, Ali Bülent Cengiz

7-14


4  Aile Hekimliğinde Akut Tonsillofarenjit Tanısında Antimikrobiyal Ajan Tercihi Kılavuzlar mı, Kişisel Tercihler mi?

DOI: 10.5578/ced.54107

Fatma İşli, Mesil Aksoy, Ali Alkan, Ateş Kara

15-18


5  Güney Hindistan’da Bir Eğitim Hastanesindeki Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik ve Antimikrobiyal Profili

DOI: 10.5578/ced.201709

Bhuvanesh Sukhlal Kalal, Rajni B. Patel

19-22

6  Karbapenemazlar

DOI: 10.5578/ced.58665

Ayşe Karaaslan, Ahmet Soysal

23-28


7  Kök Hücre Aktarımı Yapılan Çocuklarda Virüs Nedenli Solunum Yolu Enfeksiyonları

DOI: 10.5578/ced.61869

İmran Sağlık, Dilek Çolak

29-34

8  İmmün Trombositopenik Purpuranın Tek Bulgu Olduğu ve Hemofagositik Lenfohistiositozun Tek Bulgu Olduğu İki Çocuk Olguda Hepatit A Virüs Enfeksiyonu

DOI: 10.5578/ced.201712

Zümrüt Şahbudak Bal, Semra Şen, Nihal Karadaş Özdemir, Katibe Başak Yıldız, Deniz Yılmaz Karapınar, Fadıl Vardar

35-38


9  Birincil Derialtı Aktinomikozu: Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.61870

Ahu Kara, Umut Çayıröz, Nuri Bayram, Hurşit Apa, Banu Yaman, Taner Akalın, İlker Devrim

39-42


10  İzole Lenfadenopatiyle Başvuran Atipik Bir Bruselloz Olgusu

DOI: 10.5578/ced.61871

Kamuran Karaman, Hatice Tuba Akbayram, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner

43-45


11  Süt Çocuğunda Suçiçeği Sonrasında Gelişen Akut Osteomiyelit: Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced. 201715

Murat Sütçü, Yasin Yılmaz, Nuran Salman, Güntulu Duran Şık, Fuat Bilgili, Bülent Oğuz Erol, Agop Çıtak, Ayper Somer

46-49


12  Sağlıklı Obez Bir Çocukta İnsan Metapnömovirüs İlişkili Ciddi Seyirli Pnömoni

DOI: 10.5578/ced.201716

Gülhadiye Avcu, Nurşen Belet, Nazik Yener, Arzu Karlı, Gülnar Şensoy

50-52

13  Akut Faz Reaktanları (Eritrosit Sedimentasyon Hızı, CRP)

DOI: 10.5578/ced.201701

Mustafa Hacımustafaoğlu

53-55

14  Güncellenen Tüberküloz Rehberi Tanıda Yeni Testlere Yer Verilmesini Öneriyor

DOI: 10.5578/ced.201702

Nevin Hatipoğlu

56-57


15  Akut Komplike Olmayan Septik Artrit ve Osteomiyelit Epidemiyolojisi ve Yönetimi: Çok Merkezli İspanyol Çalışması

DOI: 10.5578/ced.201703

Dilek Yılmaz Çiftdoğan

58-59

16  Dünyada Polio’da Son Durum

DOI: 10.5578/ced.201704

Hasan Tezer

60

17  Akut Mastoidit

DOI: 10.5578/ced.201705

Ergin Çiftçi, Adem Karbuz, Halil Özdemir, Erdal İnce

61