Cilt 13 - Sayı 1 (Mart 2019)


1  Juvenil Rekürren Parotit Tanısı Alan Çocukların Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.201901

Nisa Eda Çullas İlarslan, Fatih Günay, Seda Şahap Kaynak, Halil Özdemir, Suat Fitöz, Erdal İnce

1-7


2  Yüksek Endemik Olduğu Bölgede Bruselloz Hakkında Bilgi Seviyesi Yeterli Düzeyde mi?

DOI: 10.5578/ced.67804

Gülsüm İclal Bayhan, Zerrin Karakuş Epçaçan, Yunus Ertuğrul, Muhammed Hamdi Sarıhan, Server Sena Ersarı, Gülan Makal, Dilek Şahin

8-13


3  Akut Bronşiyolit Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Viral Etkenler ile D Vitamin Düzeyinin Karşılaştırılması

DOI: 10.5578/ced.67802

Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Harun Öney, Arife Uslu Gökçeoğlu

14-19


4  Çocuklarda Perianal Apse Nedenlerinin Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.67915

Deniz Aygün, Necla Akçakaya, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu

20-26


5  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları - 26 Mart 2019/Canlı Konferans

Moderatör: Hasan TEZER
Konuşmacı: Ateş KARA

6  Tromboflebit ile Komplike Olan Çocuk Dengue Ateşi Olgusu

DOI: 10.5578/ced.67500

Deniz Özbay, Manolya Kara, Deniz Tuğcu, Selda Hançerli Törün, Murat Sütçü, Emine Çalışkan, Nuran Salman, Ayper Somer

27-31


7  Suçiçeğinin Neden Olduğu İnvaziv Grup A Streptokok Sellülitli Bir Olguda Klindamisin Aşırı Duyarlılığı ve Yönetimi

DOI: 10.5578/ced.67525

Sevgi Yaşar Durmuş, Gönül Tanır, Ayşe Kaman, Özge Metin Akcan, Merve Demir

32-34


8  Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit

DOI: 10.5578/ced.67577

Şule Arıcı, Eren Çağan, Havva Hasret Çağan

35-38


9  13 Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı ile Aşılanmış Bir Çocuk Olguda Streptococcus pneumoniae Serotip 24A’ya Bağlı Gelişen Menenjit

DOI: 10.5578/ced.201908

Hacer Aktürk, Handan Ayhan Akoğlu, Lütfiye Öksüz, Nezahat Gürler, Emek Uyur Yalçın, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu, Nihan Uygur Külcü, Feyza Mediha Yıldız

39-41


10  Erken Yenidoğan Döneminde Akut Süpüratif Parotit

DOI: 10.5578/ced.67660

Mehmet Yekta Öncel, Onur Erişen, Meltem Koyuncu Arslan, Eda Karadağ Öncel

42-44

11  Pediatrik Ayaktan Tedavide Enfeksiyon Önleme ve Kontrol

DOI: 10.5578/ced.201913

Enes Salı

45-57


12  Latent Mycobacterium tuberculosis Enfeksiyonun Tedavisinde Haftalık İsoniazid-Rifapentin Rejiminin Kullanılmasına İlişkin Önerilerin Güncellemeleri

DOI: 10.5578/ced.67831

58-61


13  Ciddi İnfluenza Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda İnvaziv Aspergillozis

DOI: 10.5578/ced.201914

Tuğba Bedir Demirdağ

62-63


14  Kandidemi ve Diğer İnvaziv Kandida Enfeksiyonları Tedavisinde İzavukonazol ve Kaspofungin Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.201915

Soner Sertan Kara

64-65

15  Streptokok İntertrigosu

DOI: 10.5578/ced.201916

Ergin Çiftçi, Esra Çakmak Taşkın, Hatice Kübra Konca, Gül Arga, Halil Özdemir, Erdal İnce

66

16  Kızamıkçıklı Çocuk ve Gebe Teması Yönetimi

DOI: 10.5578/ced.201917

Mustafa Hacımustafaoğlu

67-70

17  Radyolojik Tanınız Nedir?

DOI: 10.5578/ced.201918

Mithat Haliloğlu

71-72