Bir Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Antimikrobiyal Kullanımına İlişkin Nokta Prevalans Çalışması: 2008 ve 2012 Verileriyle Karşılaştırılması

Orkun Tolunay 1, Ümit Çelik1
1T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Kurumu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 111-111
DOI: 10.5152/ced.2016.23