Atopik Dermatit Zemininde Gelişen Egzema Herpetikum

Muhammet Ali Varkal 1, Deniz Özçeker 2, İsmail Yıldız 1, Ayşe Kılıç1, Fatma Oğuz 1, Zeynep Tamay 2, Emin Ünüvar 1, Nermin Güler 2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 104-107
DOI: 10.5152/ced.2015.1831
Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, egzema herpetikum, herpes simplex virus

Egzema herpetikum atopik dermatit gibi cilt bütünlüğü bozuk olgularda gelişen herpes simpleks virüsünün yaygın sekonder enfeksiyonudur. Egzema herpetikum her yaşta görülebilmekle beraber en sık süt çocuklarında görülür ve en sık nedeni herpes simplex virus tip-1 ve 2‘dir. Atopik dermatitin en korkulan ve hayatı tehdit edici komplikasyonu egzema herpetikumdur. Bu yazıda, besin alerjisi olan ve atopik dermatit zemininde egzema herpetikum gelişen bir süt çocuğu olgusu sunulmuştur.(J Pediatr Inf 2016; 10: 104-7)