DRESS Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Gözdem Kaykı 1, Yasemin Özsürekçi 2, Elif Arslanoğlu 1, Mustafa Şenol Akın 1, Cansın Saçkesen 3, Diclehan Orhan 4, Ateş Kara 2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 99-103
DOI: 10.5152/ced.2015.1768
Anahtar Kelimeler: DRESS sendromu, eozinofili, ilaç hipersensitivitesi

Büyüme ve gelişme geriliği, epilepsi tanıları ile takip edilen, 2 yıldır valproik asit kullandığı bilinen 5 yaşındaki kız hasta tüm vücutta yaygın, birleşme eğiliminde olan kırmızı makulopapüler döküntü ve ateş şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde eozinofili saptanan hastanın karaciğer fonksiyon testlerinde de yükseklik olduğu tespit edildi ve hasta DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms’) sendromu tanısı aldı. Bu olgu döküntü ve ateş şikayeti ile başvuran ve özellikle antiepileptik ilaç kullanım öyküsü olan hastalarda ayırıcı tanıda DRESS sendromunun da mutlaka akılda bulundurulması gerektiğini hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.(J Pediatr Inf 2016; 10: 99-103)