Koltukaltı Vücut Sıcaklığı Ölçümü ile Timpanik Kızılötesi Termometre ve Temassız Kızılötesi Termometre ile Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Bayram Çoban 1, Anıl Dolgun 2
1 Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi, Pediatri Bölümü, Antalya, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 82-85
DOI: 10.5152/ced.2016.2417
Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ateş ölçümü, timpanik membran, kızılötesi, koltukaltı
Özet

Amaç: İdeal sıcaklık ölçümü güvenli, kolay, girişimsiz, düşük maliyetli, kısa zamanda sonuç veren, vücut iç sıcaklığını en iyi gösteren ve çevresel koşullardan etkilenmeyen bir metot olmalı, ölçümü yapan kişiye göre değişmemelidir. Çalışmamızda koltukaltı dijital sıcaklık ölçümü ile timpanik ve alından kızılötesi ölçüm metotlarını karşılaştırmayı planladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde rutin olarak kullanılan cihazlarla koltukaltı dijital, timpanik kızılötesi, temassız kızılötesi cihazla alından ölçüm yapıldı.

 

Bulgular: Çalışma süresince 0-14 yaş 276 hastaya eşzamanlı ölçüm yapıldı. Kulaktan kızılötesi ölçümle hem koltuk altından hem de alından temassız ölçümden anlamlı derecede (p<0,001) yüksekti. Koltuk altından ölçüm ile alından ölçüm arasında fark olmadığı (p=0,999) saptanmıştır. Koltukaltı ölçümlerinde ateşi tespit edilen hastaların %11,6’sı kulaktan ölçümle, %41,9’u ise alından temassız ölçümle 38 derece altında sıcaklığa sahipti.

 

Sonuç: Kulaktan kızılötesi sıcaklık ölçümü, koltukaltı dijital termometre ve alından temassız ölçüme göre yüksek sonuçlar vermektedir. Vücut sıcaklık ölçümünde tereddüt yaşanırsa, diğer metotlarla vücut sıcaklığı ölçümü teyit edilmelidir. (J Pediatr Inf 2016; 10: 82-5)