Hakemlik Süreçleri

Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi)’nin hedefi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, orijinal araştırmalar, editör görüşü, editöre mektup, olgu sunumları ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar (tanınız nedir?, rutinler, soru-cevap, klinik ipuçları, dünya literatüründen haberler) da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan bağımsız, önyargısız ve tarafsız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir.

En az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesi yapılır ve yayın kurulu makaleyi kabul etme, düzeltme isteme veya reddetme hakkına sahiptir. Hakemler, uluslararası literatürde yayınları olan deneyimli yazarlar olan bağımsız uzmanlar arasından seçilir.

Journal of Pediatric Infection Web of Sciences, Emerging Sources Citation Index, CINAHL, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.

Hakemler için anahtar sorular:

  • Başlık makalenin içeriğini yansıtıyor mu?
  • Anahtar kelimeler uygun mu?
  • Özet, makaleyi özetliyor mu? Makaleyi okumadan özet anlaşılabilir mi? Özet ile makale arasında herhangi bir tutarsızlık var mı?
  • Çalışma, giriş bölümündeki tıbbi literatür taramasına mı dayanmaktadır? Çalışmanın amacı tanımlanmış mı? Bir hipotez veya araştırma sorusu var mı?
  • Hastalar (gereçler) ve yöntemler bölümünde yazarların Bilgilendirilmiş Onamı ve Etik Kurul Onayı var mı?
  • Sonuçların bağımsız olarak yeniden üretilmesini sağlayan yöntemlerin açık bir açıklaması var mı?
  • Tartışma en önemli bulgularla mı başlıyor? Sonuçları ilgili literatürle karşılaştırıyor mu? Sınırlamalar ve sonuç yeterince açık mı? Tüm referanslar uygun formatta mı?