Yayın Kurulu

Baş Editörler
Emin Sami Arısoy (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye)
Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye)

Editörler
Ergin Çiftçi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Ayper Somer (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)

Yayın Kurulu
Anıl Aktaş Tapısız
Nurşen Belet
Yıldız Camcıoğlu
Ali Bülent Cengiz
Solmaz Çelebi
Ümit Çelik
Haluk Çokuğraş
İlker Devrim
Ener Çağrı Dinleyici
Zafer Ecevit
Mustafa Hacımustafaoğlu
Erdal İnce
Emine Kocabaş
N. Zafer Kurugöl
Necdet Kuyucu
Metehan Özen
Hasan Tezer
Mehmet Turgut
Dilek Yılmaz Çiftdoğan

* Soyadı sırasına göre yazılmıştır.