Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları - 26 Mart 2019/Canlı Konferans

BİLİMSEL PROGRAM

Tarih: 26.03.2019
Saat: 12:15 – 13:15
Canlı Yayın Linki: www.cocukenfeksiyondernegi.org

Moderatör
Hasan TEZER

Konuşmacı
Ateş KARA

Konu
Meningokokal Hastalıklar ve Korunma; Serogrup B'nin Yeri