ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR


1  Çocuklarda İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.20239714

Anıl Doğan BEKTAŞ, Emine Olcay YASA, Zafer HABİP, Esra KOÇOĞLU

147-155#151-159


2  İdrar Kültüründen İzole Edilen Klebsiella pneumoniae’nın Yıllara Göre Antibiyotik Direnç Değişimi

DOI: 10.5578/ced.20239715

Harun YILDIZ, Aslı Çelebi Tayfur

156-161#160-165


3  Pediyatrik Romatoloji Hastalarında Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında TNF-Alfa Blokörü Kullanımı Öncesi İnterferon-Gama Salınım Testlerinin Tanısal Değeri

DOI: 10.5578/ced.20239716

Fatma Tuğba ÇETİN, Emine KOCABAŞ, Özlem Özgür GÜNDEŞLİOĞLU, Ümmühan ÇAY, Derya UFUK ALTINTAŞ, Dilek ÖZCAN, Süreyya SOYUPAK, Nazlı TOTİK, İlker ÜNAL

162-168#166-173


4  Pediyatrik Yanık Hastalarında Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına Neden Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Direnç Paterni

DOI: 10.5578/ced.20239717

Ela CEM, Şahika ŞAHİNKAYA, Miray YILMAZ ÇELEBİ, Mustafa GÜLDEREN, Pelin KAÇAR, Melike Naz AKBAŞ, Aybüke AKASLAN KARA, Gizem GÜNER ÖZENEN, Fahri Yüce AYHAN, Özkan OKUR, Kamer POLATDEMİR, Ayşe Demet PAYZA, Akgün ORAL, Nuri BAYRAM, İlker DEVRİM

169-175#174-180


5  Çocuklarda Görülen Kronik İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Vezikoüreteral Reflünün Böbrekte Yarattığı Kalıcı Hasarın İzlenen Sonografik Elastografi Bulguları

DOI: 10.5578/ced.20239718

Murat KAYA, Yasemin DURUM POLAT, Ferah SÖNMEZ, Dilek YILMAZ, Arzu CENGİZ

176-181#181-186


6  Çocuk Acil Servisine Kuduz Riskli Temas Sonrası Başvuran Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

DOI: 10.5578/ced.20239719

Gülşen YALÇIN, Özlem ÖZDEMİR BALCI, Kamile ARIKAN, Murat ANIL

182-187#187-192


7  Çocuk ve Erişkinlerde MenACWY-TT Aşılama Sonrasında Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.20239720

Gülsüm ALKAN, Özge METİN AKCAN, Kamile MARAKOĞLU, Mustafa GENÇELİ, Talha ÜSTÜNTAŞ, Şadiye Kübra TÜTER ÖZ, Melike EMİROĞLU

188-195#193-200