Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Gastroenteritli Çocuklarda Bakteriyel Etkenlerin Prevelansı

Çapan Konca 1
1Adıyaman Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 111-112
DOI: 10.5152/ced.2016.24