Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları - 26 Mart 2019/Canlı Konferans

Moderatör: Hasan TEZER
Konuşmacı: Ateş KARA

Tarih: 26.03.2019
Saat: 12:15 – 13:15