Lokalize Herpes Zoster Maruziyeti Sonrası Suçiçeği

Dilek Yılmaz Çiftdoğan 1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 108-110
DOI: 10.5152/ced.2015.1797
Anahtar Kelimeler: Varicella-zoster virus, herpes zoster, bulaş

Suçiçeği, varisella-zoster virusun (VZV) primer enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan çocukluk çağının sık görülen bir bulaşıcı hastalığıdır. Herpes zoster (HZ) olarak bilinen VZV'nin ikinci klinik formu, duyu gangliyonundaki endojen latent VZV enfeksiyonunun reaktivasyonu sonucu gelişir. Primer VZV enfeksiyonuna maruziyette, HZ maruziyetine göre VZV enfeksiyonunun bulaş riski daha yüksektir. Lokalize HZ'li bireylerden VZV bulaşı ise oldukça enderdir. Burada, lokalize HZ maruziyeti sonrasında primer VZV enfeksiyonu tanısı alan 2 aylık erkek olgu, lokalize HZ'li bireylerden VZV bulaşının oldukça ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.