Lisede Okuyan Öğrencilerin İnsan Papilloma Virüs Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Zahide Yalaki 1, Medine Ayşin Taşar 1, Rukiye Ünsal Saç 1, Sabir Göçmen 2, Seçkin Karadağlı 2, Nermin Akbaş 3, Yıldız Bilge Dallar 1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi, Ankara, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 86-92
DOI: 10.5152/ced.2016.2330
Anahtar Kelimeler: HPV enfeksiyonu, HPV aşısı, lise öğrencileri
Özet

Amaç: Çalışmamızda sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler ile çocuk polikliniklerimize çeşitli nedenlerle başvuran ergenlerin insan papilloma virüs (HPV) enfeksiyonu, HPV aşısı hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 16-19 yaş arası ergenler alındı. Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler çalışma grubu, diğer okullarda okuyanlar ise kontrol grubu olarak tanımlandı. Çalışmaya katılanlara araştırıcılar tarafından hazırlanan anket formu verildi. Elde edilen veriler SPSS 15.00 programı kullanılarak bilgisayar ortamında değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 564 olgunun 304’ü çalışma grubu, 260’ı kontrol grubu idi. “HPV’nin hangi hastalığa neden olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna çalışmaya alınan tüm ergenlerin %74,3’ünün ‘bilmiyorum’ şeklinde; çalışma grubunun %39,8’nin doğru, %7,9’nun yanlış cevap verdiği; kontrol grubunun tamamının ise ‘bilmiyorum’ şeklinde cevap verdiği görüldü. “HPV enfeksiyonu ciddi bir hastalık mıdır?” sorusuna katılımcıların %32,3’ü ‘evet’; çalışma grubunun %59,9’u ‘evet’ derken kontrol grubunun tamamı bilmediğini belirtti (p<0,001). Katılımcılara sorulan “HPV aşısı olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna; %12,2’i ‘evet’; çalışma grubunun %22,6’ı ‘evet’ derken kontrol grubunun hepsi ‘hayır’ şeklinde cevap verdi.

 

Sonuç: Ülkemizde sağlık meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, okullarında eğitim almaları nedeniyle HPV hakkındaki bilgilerinin daha iyi olduğu, diğer liselerde eğitim alan ergenlerde HPV bilgi düzeylerinin düşük olduğu saptandı. Lise eğitimi içinde HPV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalık hakkında bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.(J Pediatr Inf 2016; 10: 86-92)